Laadpunten voor elektrische auto's

De gemeente Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn. Om dat te realiseren zijn we onder andere een samenwerking aangegaan met Vattenfall voor het plaatsen van publieke laadpalen voor elektrische auto's. Dat doen zij op aanvraag van bewoners, maar ook proactief om zo steeds meer bereik te hebben voor het fors toegenomen aantal elektrische auto's. Daar wordt onder andere gekeken naar de plaatsen in de gemeente waar verwacht wordt dat daar op termijn veel auto's geladen gaan worden. Op deze manier geven we invulling aan de doelstellingen en vereisten die zijn opgenomen in de Nationaal Agenda laadinfrastructuur. 

In deze video wordt uitgelegd waarom we daar nu al mee aan de slag moeten.

De plaatsingsperiode van Vattenfall loopt in 2024 af

Vattenfall plaatst nu nog de openbare laadpalen in Roosendaal. In 2024 loopt de overeenkomst af. We kiezen dan een nieuwe aanbieder. Dit doen we samen met andere gemeenten en provincies Noord-Brabant en Limburg. De aanbesteding hiervoor loopt nog. Hierover informeren we u later verder.

Vattenfall wil hun plaatsingsperiode goed afsluiten. Daarom maakten ze een planning tot wanneer zij laadpalen plaatsen. Voordat we overgaan tot plaatsing houden we rekening met een controle en beoordeling van de locaties. We hanteren daarom de volgende afspraken:

  • Alle aanvragen voor openbare laadpalen tot 14 maart 2024 toetst de gemeente. Na het doorlopen van de procedure plaatst Vattenfall die palen in 2024.
  • Alle aanvragen voor openbare laadpalen na 14 maart 2024 toetst de gemeente. Na het doorlopen van de procedure draagt Vattenfall die laadpalen over aan de nieuwe laadpaalaanbieder. Er is dan geen garantie op plaatsing in 2024.

Wanneer u een openbare laadpaal wilt aanvragen, blijft dit tot nader bericht lopen via Vattenfall. Zij zullen uw aanvraag uiteindelijk overdragen aan de nieuwe laadpaalaanbieder. De nieuwe aanbieder pakt uw aanvraag dan verder op. Het kan dan mogelijk wel wat langer duren voor de laadpaal geplaatst wordt.

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

https://incharge.vattenfall.nl/openbare-laadpalen/laadpaal-noord-brabant

Elektrische laadpalen

Vaak vervangt de elektrische auto een benzine /diesel auto. Dus neemt de parkeerdruk niet toe. Wel proberen wij bij onderzochte parkeerdruk een oplossing op maat te realiseren.

Vaak heeft een elektrisch voertuig ook een levertijd. Dus als iemand een elektrische auto heeft besteld vraagt men ook direct een laadpaal aan. Ook moet een locatie voor een laadpaal aan allerlei eisen voldoen. Het kan daarom voorkomen dat de laadpaal niet voor de deur van de aanvrager komt.

De gemeente Roosendaal heeft een contract met Vattenfall voor het plaatsen van laadpalen. Binnen dit contract plaatsen zij t/m 2024 alle laadpalen in de openbare ruimte. Laadpalen op privaat terrein worden niet geplaatst door Vattenfall. Hiervoor kun je terecht bij iedere willekeurige aanbieder.

Dat kan op de volgende manieren:

  • Op basis van de kaart: deze worden volgens een planning geplaatst. Leverancier plaatst proactieve laadpaal
  • Aanvraag van een elektrische rijder (zonder eigen terrein) zelf.

Als je geen mogelijkheid hebt om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren en er geen beschikbare paal in de buurt is kun je een aanvraag doen bij Vattenfall.

De laadpalen van de kaart worden gefaseerd gerealiseerd op basis van een planning. Laadpalen die aangevraagd worden door een elektrische rijder of op initiatief van de gemeente worden normaal gesproken binnen maximaal 20 weken geplaatst. Dit is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de netbeheerder en de aannemer.

Iedereen die elektrisch rijdt, kan en mag de openbare laadpaal gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. Je mag er dus niet parkeren als je niet oplaadt.

Het realiseren van een oplaadpunt op eigen terrein is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Daarvoor heeft de gemeente Roosendaal geen subsidiemogelijkheid. Door het risico op struikelgevaar mag een snoer over de stoep niet. Doet je dit wel, dan kun je een boete krijgen.

Ja, in principe worden er direct 2 parkeervakken gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Alleen op locaties waar de parkeerdruk erg hoog is kan overwogen worden om eerst 1 parkeervak te reserveren en bij toenemende vraag het tweede parkeervak in gebruik te nemen.

Door het plaatsen van een laadpaal, vervalt de parkeerplaats niet. De parkeerplaats wordt bestemd voor het laden van een elektrisch voertuig. Tijdens het laden staat dit voertuig niet op een andere parkeerplaats, waardoor niet-elektrische voertuigen daar kunnen parkeren. Het aantal auto's dat kan parkeren blijft hetzelfde. Wel komen er steeds meer oplaadplekken voor elektrische auto's om de groei van elektrisch rijden te kunnen faciliteren.

Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats(en) staat een verkeersbord dat aangeeft of de parkeervakken bij de laadpaal alleen bestemd zijn voor een elektrische auto die oplaadt. Wie dit wel doet riskeert een parkeerboete.

Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaal je parkeerkosten. Let op! Dat gaat niet automatisch via de laadpas. De huidige parkeerregels en parkeerkosten veranderen niet.

De tarieven bij de laadpalen verschillen per paal en zijn afhankelijk van de eigenaar of exploitant van de paal en van de serviceprovider waar je jouw laadpas hebt afgenomen.

Op de laadpaal zit een sticker van de leverancier. Hierop staat een telefoonnummer in geval van storing.

In de gemeente Roosendaal vervangen wij geen tegels voor kabelgoottegels. Veiligheid staat voorop en onveilige situaties willen wij voorkomen.

Daarom staan we laadkabels over straat of zogenaamde verlengde private aansluitingen niet toe. Hier kan op gehandhaafd worden.

Het laadpuntenbeleid van de gemeente Roosendaal vindt u hier.

De verkeersbesluiten kunt u hier vinden. Met de zoekwoorden 'Roosendaal laadpaal'.

Bekijk hier de kaart met alle locaties.