Leerlingenvervoer

Algemeen

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Soms is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn/haar handicap niet zelfstandig naar school. In bepaalde gevallen komt u dan in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met eHerkenning

Goed om te weten

Bij de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U komt voor de regeling in aanmerking als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Als de school van het primair onderwijs op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Als uw kind vanwege zijn / haar handicap niet zelfstandig naar het primair onderwijs kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
  • Als uw kind op het voortgezet (speciaal) onderwijs zit en vanwege een handicap in het geheel niet, of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Eigen bijdrage

Bij vervoer naar een school voor (speciaal) basisonderwijs kan de gemeente bepalen dat:

  • Er een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. 
  • U in aanmerking komt voor vrijstelling van betalen van de eigen bijdrage.  

Dit is afhankelijk van uw verzamelinkomen.

Bij het invullen van de online melding moet u een inkomensverklaring uploaden. Dit is het IB60 formulier dat u bij de Belastingdienst kunt aanvragen. 

In onderstaande tabel kunt u zien tot welk verzamelinkomen u recht heeft op vrijstelling.

Schooljaar Verzamelinkomen Peiljaar op te vragen IB60 formulier
2022-2023 € 27.900,00 2020
2023-2024 € 28.800,00 2021

 

Zo werkt het

Online aanvragen

U kunt een vergoeding online aanvragen. Of u kunt een aanvraagformulier opvragen en invullen. Hieronder leest u hoe dit werkt. Let op! U moet de aanvraag vóór 1 juni indienen. Dan weet u zeker dat uw kind leerlingenvervoer krijgt, zodra de school begint.

Online

U kunt de vergoeding direct aanvragen en wijzigen met DigiD of met eHerkenning. De behandeling van uw aanvraag gaat dan veiliger en sneller dan wanneer u uw vergoeding per post of mail aanvraagt.

Via een aanvraagformulier

Neem contact op met de gemeente Roosendaal via 0165 579 111 of mail naar leerlingenvervoer@roosendaal.nl. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd. Stuur dat ingevuld weer terug.

Wijzigen

Wijzigt er iets in een eerder ingediende aanvraag? Kijk dan bij de volgende wijzigingsformulieren:
- Wijzigingsformulier leerlingenvervoer met DigiD 
- Wijzigingsformulier leerlingenvervoer met eHerkenning

En dan…

  • U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag een brief met de beslissing over uw aanvraag.
  • Krijgt u een vergoeding van ons? In de brief staat vermeld of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de reiskosten of voor aangepast vervoer, en hoe we dit regelen.