Leerplicht

Algemeen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen want ze zijn kwalificatieplichtig tot ze 18 zijn. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Wat u moet weten

Op de website Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant vindt u alle relevante informatie rondom leerplicht. Ook vindt u hier de aanvraagformulieren voor vrijstelling van leerplicht.