Melden wijziging inrichting

Als u een horeca-onderneming of slijterij heeft en u een extra lokaliteit of terras wilt toevoegen moet u bij de gemeente een wijziging van de vergunning melden. Om deze melding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Een plattegrond met alle afmetingen: benoem hierbij de ruimtes, eventueel terras en het aantal m2. 
  • Op de plattegrond moeten alle toe- en afvoerpunten van de (mechanische) ventilatie staan. Per toe- of afvoerpunt moet ook de ventilatiecapaciteit worden aangegeven. U kunt deze gegevens vaak opvragen bij de leverancier.
  • Een formulier inrichtingseisen voor uw horecabedrijf of slijterij (zie onderstaand).

Let op. Vanaf 1 september 2023 kunt u de wijziging enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Direct regelen

De wijziging van de inrichting moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 0165 579 111.

Klik hier voor het Melden wijziging inrichting