Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Algemeen

Houdt een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels uit de Wet goed verhuurderschap, dan kunt u dit bij de gemeente melden via het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Als u van een woningcorporatie huurt, dan kunt u dat ook bij de gemeente melden. De gemeente heeft echter geen wettelijke mogelijkheden om handhavend tegen de woningcorporatie op te treden. U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij de interne klachtencommissie van de woningcorporatie waarvan u huurt indienen. Zij behandelt uw klacht inhoudelijk.

Let op! Het meldformulier is in het Nederlands. Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Schakel dan de hulp in van iemand uit uw omgeving die wel de Nederlandse taal kan lezen en begrijpen.

Benodigdheden

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kunt u de melding anoniem doen. U vult uw gegevens dan niet in;
  • gegevens van de verhuurder of verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt;
  • het adres van de huurwoning, als de melding gaat over een specifieke woning die u bijvoorbeeld huurt of wil huren;
  • beschrijving van de situatie die u wil melden, indien mogelijk met bijlagen die uw melding ondersteunen of duidelijker maken.

Na uw melding

Laat u uw gegevens achter? Dan houden we u op de hoogte over de behandeling van uw melding.

Information in other languages

To translate this page in your native language, you can see an automatically translated version with one of the links below.

Anoniem melden

Heeft u last van ongewenst verhuurgedrag? Of ziet u dat iemand anders last heeft van ongewenst verhuurgedrag? Dan is het goed om dit bij ons te melden. Misschien voelt u zich niet veilig om dat onder vermelding van uw naam te doen. U kunt dan ook anoniem een melding doen. Ook een anonieme melding nemen wij in behandeling. Bij een anonieme melding ontvangt u alleen geen terugkoppeling over de behandeling van uw melding. Ook kunnen wij in dat geval geen contact met u opnemen om extra gegevens bij u op te vragen over de situatie als dat nodig blijkt te zijn.

Goed om te weten

De gemeente zet zich in om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan en om u als melder zo goed mogelijk te helpen. De gemeente kan niet alle zaken oplossen waar een melding over gaat. Wel neemt de gemeente de melding in behandeling en gaat daarmee aan de slag. De behandeling van de melding kost tijd, bijvoorbeeld voor het onderzoek van de melding. Soms moet de gemeente een dossier opmaken. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Het kan zijn dat een andere organisatie uw melding beter op kan pakken of u kan helpen. In dat geval verwijzen wij u door en leggen uit waarom wij dat doen.