Ondergrondse infrastructuur

Algemeen

De komende jaren krijgen we te maken met een aantal uitdagende opgaven welke de ondergrond aangaan. Zo gaat netbeheerder Enexis aan de slag met het verzwaren van het energienet in onze gemeente en gaat telecomaanbieder KPN in 2024 een glasvezelnetwerk aanleggen in Roosendaal. Daarnaast werken de nutsbedrijven ook continu aan het bereikbaar en up to date houden van hun kabels en leidingen. We proberen als gemeente deze werkzaamheden zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. En vooraf duidelijke afspraken te maken met de uitvoerende partijen. Zo proberen we de overlast te beperken.

Nutsbedrijven

Er wordt steeds meer gevraagd van de ondergrondse infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit alle kabels, buizen en leidingen die onder de grond en onder straten en wegen liggen. Hierbij kunt u denken aan rioleringsbuizen, waterleidingen en elektriciteitskabels.

Deze infrastructuur kan schade oplopen door bijvoorbeeld wateroverlast, hitte, drukverschillen of slijtage. Daarnaast wordt ook de elektriciteitsvraag en daarmee de druk op de ondergrondse infrastructuur steeds groter. Denk hierbij alleen maar eens aan de forse toename van het aantal zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s. Maar ook de groei van het aantal nieuwbouwwijken en datacenters vraagt steeds meer van het stroomnet.

Daarom wordt er door nutsbedrijven continu gewerkt aan het bereikbaar en up to date houden van de ondergrondse infrastructuur. Op basis van de wetgeving zijn wij als gemeente verplicht om deze werkzaamheden te gedogen. Wel proberen we aan de voorkant goede en duidelijke afspraken te maken met de uitvoerende partij en houden we gedegen toezicht op een juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over door externe partijen uitgevoerde werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur vragen we u contact op te nemen met de uitvoerende partij.

Eureka

De komende jaren gaat Enexis aan de slag met het saneren van de laagspanningskabels in onze gemeente. Het uitbreiden van het energienet is noodzakelijk om toekomstige uitdagingen aan te kunnen op het gebied van toenemende energievraag en teruglevering van duurzame energie.

Enexis kiest hierbij voor een wijkgerichte aanpak. Dit betekent dat zij beginnen met het verzwaren van het energienet in de wijken waar de maatschappelijke impact het grootst is. Op deze manier breiden zij het laagspanningsnet in onze gemeente de komende jaren steeds verder uit.

U ontvangt voorafgaande de werkzaamheden in uw straat tijdig een brief vanuit Enexis met daarin meer informatie over de werkzaamheden en de duur en impact hiervan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden, vragen of planningen kunt u terecht op de website van Enexis of telefonisch via het telefoonnummer 088-8577000.

Glasvezel

We vragen steeds meer van het internetnetwerk. Daarom worden in heel Nederland glasvezelnetwerken aangelegd. Ook in Roosendaal.

Een snelle internetverbinding is anno 2023 onmisbaar. We spelen online spelletjes, kijken series via internet en gebruiken slimme apparaten in huis. Dat vraagt om een goed en sterk netwerk. 

Eerder legde T-Mobile al een glasvezelnetwerk aan in Roosendaal. We verwachten dat meerdere telecomaanbieders de komende jaren dit voorbeeld gaan volgen.

Meer informatie
Meer informatie over de glasvezelaanleg, het herstraten van de trottoirs en de antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier