Ondersteuning en ontwikkelingen

Ondersteuning

De Roosendaalse sportaanbieders kunnen gebruik maken van het volgende ondersteuningsaanbod: 

  • Verenigingsondersteuning SSNB is kennispartner en verbinder en zet zich in voor een gezond en veerkrachtig Roosendaal. 
  • RSD Fit is dé verbinder tussen partners, bedrijven, organisaties én alle inwoners. 

Ontwikkelingen

Het huidige sport- en beweeglandschap
Momenteel brengen we door middel van een 0-meting het huidige sport- en beweeglandschap (met de nadruk op sportparken en sportaccommodaties) in de gemeente Roosendaal in beeld. 
Ook maken we inzichtelijk hoe het sport- en beweeglandschap (met de nadruk op sportparken en sportaccommodaties) in de gemeente Roosendaal er idealiter in 2040 uit zal zien. 

Het Roosendaals Topsportklimaat
Ook zijn we bezig met het uitwerken van de kaders voor het Roosendaals Topsportklimaat verder uit. 

Verenigingscheck d.m.v. de SportclubAPK
Deze check levert bestuurders waardevolle inzichten, tips en handige tools op. Verenigingen worden gecheckt op verschillende thema’s: 

  • Professionals & vrijwilligers 
  • Duurzaamheid 
  • Inclusief Sporten & Bewegen