Onroerendezaakbelasting (OZB)

Algemeen

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Roosendaal.

Wat u moet weten

  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) voert de heffing en inning van de lokale belastingen uit.
  • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag.
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum.
  • De gemeente bepaalt door middel van het OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor.
  • De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Die vindt u op uw aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting. Voor een kopie van uw aanslagbiljet kunt u terecht op uw persoonlijke pagina op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

De BWB geeft meer informatie over de WOZ.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.