Openbare B&W besluitenlijst 1 november 2022

Algemene bepalingen voor de kermissen 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de algemene bepalingen geldende voor de kermissen 2023 vastgesteld, hetgeen ieder jaar gebeurt.