Openbare B&W besluitenlijst 11 oktober 2022

Jeugdbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de periode 2023 tot en met 2025 zorg te dragen voor een cofinanciering van het Maatschappelijke Diensttijdproject YouthGoals, waarvoor WijZijn subsidie bij ZonMw heeft aangevraagd. (ZonMw= financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg). Een cofinanciering is een vereist onderdeel van deze subsidieaanvraag. Het project YouthGoals biedt jongeren de kans zich te ontwikkelen door het doen van vrijwilligerswerk waardoor ze iets voor een ander en voor hun omgeving kunnen betekenen. Door talentontwikkeling komen jongeren zelf een stap verder, ontmoeten ze andere jongeren en leren ze elkaar begrijpen.