Openbare B&W besluitenlijst 14 februari 2023

Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

In de regio West-Brabant West werken zes gemeenten samen op o.a. het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat daarbij om de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en Halderberge.

In het kader van de Norm van Opdrachtgeverschap zijn er binnen onze regio West-Brabant West hernieuwde samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de regionale taken van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg. Met de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2023-2028, wordt verdere invulling gegeven aan onze regionale doelen en ambities voor de komende jaren in het ondersteunen van kwetsbare inwoners.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft ingestemd met deze regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2023-2028 en legt deze regiovisie ter vaststelling voor aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2023 vastgesteld. Dit beleid is van toepassing op de gemeentelijke inzet om toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang, aanvragen tot exploitatie en wijzigingsverzoeken af te handelen, en te handhaven naar aanleiding van het niet naleven van voorschriften binnen de regelgeving van de Wet Kinderopvang.

Het beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2023 vervangt het onderdeel kinderopvang binnen het algemene Vergunningen- Toezicht en Handhavingsbeleid d.d. 1 februari 2018.

Aanwijzen wethouders als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Wethouder van Gestel en wethouder Vermeulen zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen daardoor op verzoek huwelijken voltrekken en partnerschappen registreren