Openbare B&W besluitenlijst 14 maart 2023

Regionale Woondeal West-Brabant West

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de regionale woondeal. Dit zijn afspraken tussen het Rijk, Provincie, de zeven gemeenten in de stedelijke regio West-Brabant West en woningcorporaties over aantallen woningen. Het Rijk trekt de regie op het wonen naar zich toe en wil zowel in kwaliteit als kwantiteit beter presteren. Het Rijk heeft hiertoe een nationale bouw- en woonagenda vastgesteld, waaronder zes programma's vallen.

Te weten:

  • Woningbouw
  • Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen)
  • Betaalbaar wonen
  • Leefbaarheid en veiligheid
  • Verduurzaming gebouwde omgeving
  • Wonen en ouderen

Het Rijk besluit dat er woondeals worden vastgesteld in de verschillende regio's in Nederland die lopen vanaf 2022 t/m 2030, om de doelstellingen uit de programma’s te bereiken

Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant 2023-2026

Voor de periode 2023 -2026 wordt met Werkplein Hart van West-Brabant een vernieuwde dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Jaarlijks leggen partijen in samenwerking met de De6 gemeenten (= Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) aanvullende prestatieafspraken vast in een werkprogramma.

Invoering regeling vergoeding woon-werkregeling

De gemeente Roosendaal streeft ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn, zowel voor haar huidige als voor toekomstige medewerkers. Zij staan namelijk samen aan de lat voor de uitvoering van het collegeprogramma. Daarom heeft de gemeente Roosendaal besloten om een regeling in te voeren voor vergoeding van woon-werkverkeer. Deze maatregel zal bijdragen aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever.

Benoeming wethouder Vermeulen

Door het overlijden van wethouder C.F.J. Verstraten is er een plaats opengevallen in het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw S.M.J. Vermeulen is vanaf 29 september 2022 wethouder bij wijze van tijdelijke vervanging. Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad van Roosendaal voor haar definitief te benoemen tot wethouder.

Zorg continuïteit Almata

Stichting Almata is een specialistische jeugdhulpaanbieder voor jongeren met complexe problematiek , ook wel JeugdzorgPlus genoemd, in West-Brabant en Zeeland. Om de continuïteit van Almata te waarborgen wordt door de 21 gemeenten een extra impuls gegeven om de transformatiedoelen te herijken en opnieuw vorm te geven.