Openbare B&W besluitenlijst 18 juli 2023

Inzet Sfeerbeheer Rembrandtgalerij Veiligheid

Na aanhoudende meldingen van overlast op de Rembrandtgalerij in Westrand heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot het tijdelijk inzetten van toezichthouders in dit gebied. De toezichthouders treden op als gastheer of -vrouw, zoals zij dat ook al enkele jaren doen in het horecagebied in Centrum. Ze sussen opstootjes en spreken personen op een vriendelijke wijze aan op ongewenst gedrag. Zij zijn aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de Rembrandtgalerij. De inzet is aanvullend op bestaande capaciteit van politie en handhaving. Eind 2023 wordt deze extra inzet geëvalueerd.

Vestigen Voorkeursrecht (Wvg) Laan van Brabant / Roselaarplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een zogenaamd voorkeursrecht te vestigen op gronden gelegen aan de Laan van Brabant en het Roselaarplein dit om de ambities uit het Ontwikkelplan rondje Roosendaal voor dit deelgebied mogelijk te maken.
De Roosendaalse gemeenteraad zal worden voorgesteld dit voorkeursrecht te bestendigen door het nemen van het daartoe benodigde besluit. Nadat de gemeenteraad het voorkeursrecht heeft bestendigd zal er actief overgegaan worden tot de verwerving van de gronden (en opstallen). Daartoe zal minnelijk overleg met de eigenaren worden opgestart, parallel daaraan zal de (administratieve) onteigening worden opgestart om als ultiem middel zo nodig tot verwerving van de betreffende gronden te komen.

Placemaking containerbar SPOT in Stadsoevers

Containerbar SPOT draagt sinds enkele jaren succesvol bij aan placemaking in het ontwikkelgebied Stadsoevers. In het belang van de gebiedsontwikkeling en de continuïteit wensen partijen de afspraken te verlengen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens hiervoor een overeenkomst aan te gaan.