Openbare B&W besluitenlijst 20 februari 2024

Gebiedsvisie Westrand

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de gebiedsvisie Westrand, die nu ter besluitvorming wordt aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad. Deze gebiedsvisie geeft de ambitie aan die we de komende 15 jaar in de wijk Westrand willen bereiken. 
De veerkracht/ leefbaarheid in verschillende wijken staan onder druk, met de uitwerking van de gebiedsvisie wordt er verbetering aangebracht. Naast externe stakeholders, zijn ook de ambities vanuit verschillende beleidsvelden opgenomen in de Gebiedsvisie Westrand.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT-WBW 

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT-WBW) de regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad, met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.