Openbare B&W besluitenlijst 20 juni 2023

Aankoop gronden binnen bestemmingsplan de Bulkenaar 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten acht hectare grond te verwerven in de Bulkenaar. Dat gebeurt om de realisatie van de ambities binnen het bestemmingsplan mogelijk te maken.

Actualisatie subsidieregelingen en subsidieprogramma vastgestelde organisaties vanaf 2024 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van subsidieregelingen vanaf 2024 vastgesteld. Dat betekent dat bekend is waarvoor vanaf 2024 geld beschikbaar is gesteld en wat partijen die subsidie willen aanvragen moeten doen. Kortom: aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke documenten ze moeten indienen. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de begrotingssubsidies vanaf 2024 vastgesteld, waardoor bekend is welke vastgestelde organisaties subsidie kunnen aanvragen. In het bijbehorende 'Subsidieprogramma vastgestelde organisaties' is benoemd voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden subsidie verleend kan worden aan een daarvoor aangewezen organisatie. Aanvragen kan voor de meeste subsidieregelingen en voor het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties vanaf 1 juli 2023 via roosendaal.nl/subsidies