Openbare B&W besluitenlijst 21 februari 2023

Voorkeursrecht vestigen Stadsoevers 

De gemeente Roosendaal heeft het voornemen om ten behoeve van de verdere woningbouwontwikkeling Stadsoevers zes percelen te verwerven. Om te voorkomen dat deze percelen mogelijk tussentijds worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente grip op de ontwikkeling van het gebied verliest, is het wenselijk om een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe een voorkeursrecht gevestigd en stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om dit binnen de wettelijke termijn te bestendigen.