Openbare B&W besluitenlijst 21 november 2023

Nieuwe prepaid kaart leefgeld

In 200 gemeenten in Nederland biedt een prepaidkaart met leefgeld uitkomst voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf medio 2023 stopt Mastercard echter met uitgeven van het betaalmerk Maestro en start met het nieuwe betaalmerk Debit Mastercard. Met als gevolg dat de prepaid kaarten voor Oekraïners van BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) na 1 december 2023 niet meer worden ondersteund. De nieuwe prepaid pas die aan gemeenten worden aangeboden ter vervanging van de huidige prepaid kaart is ‘de Maatschappelijke pas’. Deze pas kan naast het gebruik door Oekraïners ook gebruikt worden voor dak- en thuislozen, schuldhulpcliënten, hervestigers en andere vluchtelingen die tijdelijk geen toegang hebben tot een betaalrekening, zodat het leefgeld uitbetaald kan worden

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Meedoenregeling Kinderen 2022 tot en met 2025

Met dit wijzigingsbesluit wordt het subsidieplafond van de subsidieregeling Meedoenregeling Kinderen opgehoogd, zodat de uitvoerende organisaties alle aanvragen kunnen behandelen.

Belastingvoorstellen 2024

Jaarlijks worden de belastingverordeningen door de gemeenteraad vastgesteld om een juiste heffing en invordering mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor om de gemeentelijke belastingen voor 2024 te verhogen met een inflatiepercentage van 5,2%. Hierbij geldt een aantal uitzonderingen, waaronder de parkeerbelasting (stijging € 0,15 per uur), de afvalstoffenheffing (is 100% kostendekkend) en de rioolheffing (tarief blijft gelijk in afwachting van het nieuwe Water- en Rioleringsplan). Daarnaast zijn de tarieven die verband houden met de Omgevingswet opnieuw bepaald.

Collectieve Inkoop klusdienst voor aanpak energie-armoede

De gemeente Roosendaal wil inwoners ondersteunen bij het verlagen van de energielasten en verduurzamen van hun woning. Het afgelopen jaar is bij wijze van pilot ingezet op het bestrijden van de zogenaamde energiearmoede. Onder andere de inzet van de klusdienst bleek een succes. Daarom is besloten om hier op een structurele manier invulling aan te geven.

Kort geding aanbesteding deeltaxivervoer West-Brabant

De gemeente Roosendaal is -vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)- verantwoordelijk voor het deeltaxivervoer. Dit wordt in samenwerking met zestien West-Brabantse gemeenten en Provincie Noord-Brabant georganiseerd. De uitvoering van het deeltaxivervoer verloopt via een aanbesteding. Binnen het aanbestedingsproces is er een procedure aangespannen door Connexxion Taxi Services. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KVC) van Regio West-Brabant (RWB) mandaat te verlenen, zodat zij deze procedure kunnen voltooien.