Openbare B&W besluitenlijst 24 mei 2022

Zienswijze Begroting 2023 Regio West-Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (= RWB) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2023 en daarbij geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2021 van de RWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregio Midden-West-Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden-West-Brabant biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor niet in te stemmen met de begroting 2023 vanwege de kanttekeningen zoals vermeld in de zienswijze.

Zienswijze begroting 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2023, en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Tevens wordt de jaarrekening 2021 van het Werkplein ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

 Zienswijze Begroting 2023 Werkvoorzieningsschap 

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap (= WVS) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Tevens wordt de jaarrekening 2021 van de WVS ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze Begroting 2023 Regionaal Bureau Leren

De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren (= RBL) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2023 en daarbij geen zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast wordt de jaarrekening 2021 van het RBL ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Zienswijze begroting 2023 Regionale Ambulancevoorziening

De Gemeenschappelijke Regeling van het Regionale Ambulancevoorziening (= RAV) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2023. Daarnaast biedt de RAV de gewijzigde GR aan i.v.m. gemeentelijke herindeling.

Zienswijze begroting 2023 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant

De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst  West-Brabant (= GGD) heeft de begroting 2023 aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2023 en een aantal kanttekeningen te maken middels de zienswijze.

Zienswijze begroting 2023 West-Brabants Archief

De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor  in te stemmen met de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2021 van het WBA  wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanpassing gemeenschappelijk regeling ICT en zienswijze 1e begrotingswijziging 2022

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt de 1e begrotingswijziging 2022 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen en het tekort meenemen in de voorjaarsbrief 2022.
Het college van burgemeester en wethouders neemt het principebesluit tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant- West en de gemeenteraad hiervoor toestemming te vragen.

Zienswijze begroting 2023 ICT WBW

De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West (ICT WBW) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2021 van ICT WBW wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. 

Zienswijze begroting 2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (= OMWB) heeft de begroting 2023 aangeboden voor een zienswijze. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2023 en een aantal kanttekeningen te maken middels de zienswijze.

Zienswijzen begrotingen 2023 Gemeenschappelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad het voorstel aan met betrekking tot de zienswijzen op de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens worden de jaarrekeningen over 2021 van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aangeboden aan de raad.

Zienswijze Begroting 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de begroting 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2021 van de BWB wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.