Openbare B&W besluitenlijst 28 mei 2024

Aankoop diverse percelen Laan van Brabant

Ter verbetering van de bereikbaarheid van het perceel Laan van Brabant 68 (potentiële locatie voor nieuwbouw brandweerkazerne) is verwerving nodig van diverse kleinere percelen rondom de Laan van Brabant 60-64 en 68. Daarom is besloten tot aankoop van de betreffende percelen over te gaan. Daarmee verkrijgen we ook het eigendom van de ondergrond van een bestaand honden-uitrenveld.

Jaarstukken 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarstukken 2023 en de resultaatbestemming 2023 vastgesteld. De verzending van de Jaarstukken 2023 naar de Roosendaalse gemeenteraad vindt plaats op 29 mei.