Openbare B&W besluitenlijst 4 juni 2024

Aangaan overeenkomsten ter uitvoering raadsbesluit 16 mei 2024 m.b.t. dossier supermarkt Gastelseweg

Het college van burgemeester en wethouders en de eigenaar van de supermarkt aan de Gastelseweg te Roosendaal zijn gezamenlijk tot overeenstemming gekomen over de uitkoop van de supermarkt. Het is de bedoeling om het vrijgekomen gebied te herontwikkelen en woningen te toe voegen op deze plek. De gemeente koopt drie percelen, namelijk de percelen Gastelseweg 31 (de supermarkt), Gastelseweg 33a en de Gastelseweg 35 en 35a. De gemeente koopt deze drie percelen, om zodoende een goede herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken en woningen toe te voegen. Het toezicht door Sfeerbeheer rondom de supermarkt wordt tot 2 januari 2025 in de huidige vorm voortgezet. 

Het college van burgemeester en wethouders geeft hiermee uitvoering aan het besluit van de Roosendaalse gemeenteraad van 16 mei 2024.

Regionale Investeringsagenda en Uitvoeringsagenda Novex Stedelijke Brabant

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de concept-Regionale Investeringsagenda (RIA) van de Stedelijke Regio West-Brabant West. De regio West-Brabant West heeft in de RIA aangegeven met welke projecten en programma's zij de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio wil versterken. De RIA is op 5 juni op de Ontwikkeldag van de regio in Moerdijk bekrachtigd in het Pact van Moerdijk. De Stedelijke Regio West-Brabant West zal in 2025 officieel starten. De RIA is het werkprogramma voor de SRWBW. Het vervolg van 2024 wordt gebruikt om de SRWBW te organiseren en in te richten op het uitvoeren van de RIA, het opstellen van een governance, en het toekennen van middelen. Daarnaast wordt gewerkt aan belangrijke samenwerkingsprojecten met de provincie zoals het Brabants Programma Landelijk Gebied en het Multimodale Mobiliteitspakket