Openbare B&W besluitenlijst van 24 oktober 2022

Inzet Zorgmakelaar in het jeugdstelsel West-Brabant West

Met het inzetten van een zorgmakelaar worden knelpunten in het zorglandschap jeugdhulp West-Brabant West aangepakt. De inzet van de zorgmakelaar moet leiden tot:

  • het versnellen van de inzet van de juiste zorg voor ouders en kinderen;
  • het verkrijgen van inzicht in de knelpunten in werkprocessen tussen jeugdprofessionals jeugdzorgwerkers en zorgaanbieders bij de inzet van de juiste zorg;
  • sturing op de juiste uitvoering van het stelsel door de betrokkenen.

Met de negen gemeenten van Jeugdzorg West-Brabant West (Moerdijk, Steenbergen, Halderberge Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal) wordt gezamenlijk deze functie vormgegeven voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Verkoop grond bedrijventerrein Majoppeveld aan Vos Logistics B.V.

De gemeente Roosendaal heeft met Vos Logistics B.V. een overeenkomst gesloten voor de verkoop van een bedrijfskavel ter grootte van 13.527 m2 aan de Heliumweg te Roosendaal (Majoppeveld - De Kapstok). Koper zal de grond gaan bebouwen ten behoeve van de uitbreidingsplannen van Vos Logistics B.V.