Proeftuin Raadhuisstraat

Algemeen

Samen met omwonenden en ondernemers van de Raadhuisstraat werken we aan de realisatie van een proeftuin.

Participatie

De voorbereidingen voor de realisatie van een proeftuin in de Raadhuisstraat werden al eerder dit jaar opgestart. Zo werd er door de ondernemersvereniging een afvaardiging samengesteld welke bestaat uit bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Deze betrokkenen hebben tijdens de bijeenkomsten op 14 februari en 24 mei hun eigen wens- en referentiebeelden voor de proeftuin
in de Raadhuisstraat opgesteld.

Startgesprek

Op woensdag 8 juni hebben we het officiële startgesprek gehouden over de realisatie van een proeftuin in de Raadhuisstraat. Tijdens dit gesprek maakten de aanwezigen kenbaar wat zij op dit moment al goed vinden aan de buurt, maar ook wat er in hun ogen nog beter kan. Ter inspiratie kregen de aanwezigen nog wat visualisaties te zien. Inspiratiebeelden op het gebied van groen, cultuur en erfgoed, leefbaarheid en mobiliteit. Hieronder vindt u het verslag van het startgesprek en de vertoonde presentatie.

Presentatie eerste ontwerp

Op woensdagavond 5 oktober is het eerste ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden en ondernemers. Daarnaast kregen de aanwezigen ook enkele sfeerimpressies te zien. De reacties waren unaniem erg positief. De komende periode gaan we het ontwerp, met behulp van de ontvangen reacties, verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Zo komen we met elkaar tot een breedgedragen ontwerp. Hieronder vindt u de vertoonde presentatie, met daarin het eerste ontwerp en de sfeerimpressies.

Presentatie proeftuin Raadhuisstraat.pdf (PDF - 26MB) posters_raadhuisstraat.pdf (PDF - 11MB)

 

ontwerp_proeftuin_raadhuisstraat.pdf (PDF - 4MB)

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Stuurt u dan een e-mail naar proeftuinen@roosendaal.nl.