Reconstructie Abdijberg

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Abdijberg opnieuw inrichten.

Werkzaamheden

We gaan de Abdijberg opnieuw bestraten. Daarnaast gaan we voorzieningen treffen die ervoor zorgen dat het gebied beter is voorbereid op hevige regenval en wortelopdruk voorkomen. Ook gaan we bomen en beplanting toevoegen in de straat.

Start werkzaamheden

Aannemingsbedrijf Van Beek Infra start op maandag 12 juni met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd. Hieronder vindt u de faseringstekening. Onder het kopje 'Planning' vindt u nog de uitgeschreven werkplanning.

faseringstekening_abdijberg_aangepast_2.pdf (PDF - 2MB)

Voorlopig Ontwerp

Hieronder vindt u het Voorlopig Ontwerp.

voorlopig_ontwerp_abdijberg.pdf (PDF - 714kB)

Aangepast Voorlopig Ontwerp

We hebben diverse reacties ontvangen op het Voorlopig Ontwerp. Deze reacties hebben we, waar mogelijk en relevant, verwerkt in het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp vindt u hieronder.

aangepast_voorlopig_ontwerp_abdijberg.pdf (PDF - 900kB)


Totstandkoming aangepast Voorlopig Ontwerp

Uit de ontvangen reacties kwam naar voren dat enerzijds de voorkeur wordt gegeven aan meer groen en er anderzijds de wens is voor meer en bredere parkeervakken. In het aangepast ontwerp hebben we beide voorkeuren kunnen inpassen. Zoals vermeld in de bewonersbrief hebben wij helaas meer tijd nodig gehad om tot dit ontwerp te komen.

Parkeren

Alle parkeervakken krijgen in de nieuwe situatie een breedte van 2,50 meter. Waar het kan, hebben parkeervakken een lengte van 5,00 meter. Bij groenvakken en tuinmuren/schuttingen van woningen hebben de vakken een lengte van 4,65 meter. Bij deze vakken komt er achter de betonband een bestrate strook. Deze vakken hebben hierdoor dan ook een nettolengte van 5,00 meter, waarbij de kantopsluiting dient als stootband. Hierdoor kan er bij het parkeren geen schade ontstaan aan eigendommen van bewoners en beplantingen.

We hebben de indeling van het parkeerterreintje bij de garageboxen tegenover de woningen 9 t/m 15 gewijzigd. Hierdoor is het in- en uitrijden makkelijker geworden en zijn de garageboxen beter bereikbaar.

Ondanks dat de parkeervakken iets breder zijn geworden hebben wij toch een aantal vakken toe kunnen voegen.

Bomen en groenvakken

Een aantal groen- en boomvakken hebben wij, ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp, aangepast of verplaatst. Op een aantal locaties ontstaat er hierdoor iets meer ruimte voor bewoners om tijdelijk een auto te plaatsen (zijn geen officiële parkeerplaatsen) voor die momenten dat alle officiële parkeervakken wegens drukte bezet zijn.

Ten opzichte van het eerdere ontwerp gaan wij een aantal (extra) bomen planten zodat er een mooie en goede groenstructuur ontstaat. Welke bomen en beplanting dit worden, wordt later bepaald en aan u voorgelegd.

Bestrating en regenwater

De bestrating in de rijbaan gaan we zoveel als mogelijk hergebruiken waarbij kapotte onderdelen zullen worden vervangen. Dit doen we in een ander straatverband dan nu (keperverband). De bestrating, gelegen tegen de woningen en tussen de groenvakken, brengen wij aan in het huidige straatverband zodat er visueel verschil ontstaat tussen het rijgedeelte en de overige bestrating.  De bestrating in de parkeervakken wordt voorzien van nieuwe stenen.

Tevens gaan we meer regenwaterputjes (straatkolken) aanbrengen en plaatsen deze verder van de woningen vandaan. Hierdoor ontstaat er een betere afvoer bij hevige regenval en is er minder kans op overlast.

Vervolgstappen

Wij beseffen dat we door het uitblijven van een goede voortgang uw geduld op de proef hebben gesteld. Gelukkig zijn we nu zover dat we bijna met de uitvoering van start kunnen gaan.

Op dit moment zijn wij de contractstukken voor de selectie (aanbestedingsprocedure) van een aannemer aan het opstellen. Begin april is de aannemer bekend en wordt u geinformeerd over de start en fasering van de werkzaamheden. Onder het tabblad planning vindt u hierover meer informatie.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar projectleider Arno Deurloo via het e-mailadres a.deurloo@roosendaal.nl

Planning

Fasering verhardingswerkzaamheden:

  • Fase 1 - week 24 t/m 30
  • Fase 2 - week 33 t/m 38 
  • Fase 3 - week 38 t/m 44
  • Fase 4 - week 44 t/m 50

Groenwerkzaamheden:

  • Groenontwerp - september / oktober 2023
  • Informeren bewoners - november 2023
  • Aanbrengen bomen en beplanting - uiterlijk eind maart 2024 gereed

Groenwerkzaamheden

Aannemer Van Esch voert begin april 2024 groenwerkzaamheden uit in de Abdijberg.

De werkzaamheden
De nieuw aangebrachte groenvakken worden voorzien van bomen en beplanting. Daarnaast wordt de beplanting welke vanwege de bestratingswerkzaamheden tijdelijk werd verwijderd, weer hersteld. De werkzaamheden nemen naar verwachting twee weken in beslag.

Onderhoud groen
De aangebrachte bomen en beplanting worden tot en met 31 december 2024 onderhouden door de aannemer. Na deze datum maakt het onderhoud onderdeel uit van het regulier onderhoud van de gemeente Roosendaal.

Groenontwerp
Hieronder vindt u het groenontwerp voor de Abdijberg.

Groenontwerp Abdijberg (PDF - 4MB)