Regelingen werk, geld en inkomen

Algemeen

Heeft u minder te besteden, weinig spaargeld en geen dure bezittingen? Dan kan de gemeente Roosendaal u verder helpen. Dat doen we samen met andere organisaties. We zetten graag alle mogelijkheden voor u op een rij. Zodat u kunt meedoen aan de samenleving.

Rondkomen

Vinden van werk en een bijstandsuitkering

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering.

Bijdrage voor onverwachte kosten

Heeft u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW. Bijzondere bijstand is meestal een gift en soms (deels) een renteloze lening.

Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens

Heeft u (meer dan) drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. Kijk voor meer informatie op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u geen vermogen en een laag inkomen? Dan hoeft u mogelijk een aantal belastingen niet te betalen.

Zorgverzekering met groepskorting (collectieve zorgverzekering)

Doe mee met de collectieve zorgverzekering van het Werkplein. Bij veel andere voordelige zorgverzekeringen is de maandpremie laag, maar komt u daarna toch vaak voor hoge kosten te staan.

Dat is bij deze verzekering anders. De premie is voordelig doordat de gemeente meebetaalt. Uw deelname is altijd voor een jaar, vanaf 1 januari. U kunt zich vanaf november aanmelden.

U ontvangt vergoedingen tegen een voordelige maandpremie met uitgebreide vergoedingen voor , tandarts, orthodontie, brillen, contactlenzen, anticonceptiemiddelen, zorg in het buitenland,kraamzorg en nog veel meer.

Zorgtoeslag of huurtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag ontvangen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering.

Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.

Meedoen aan sport en cultuur

Voor iedereen moet het mogelijk zijn om te kunnen sporten of een creatieve hobby uit te kunnen voeren. Zoals voetbal, hockey, schilderen, theater of beeldende kunst. Deelname aan sport en cultuur draagt namelijk bij aan een gezond en gelukkig leven. Daarom is de gemeente Roosendaal aangehaakt bij het Volwassenenfonds. Vanuit het fonds worden lesgeld en/of materialen betaald voor inwoners die rond het bestaansminimum leven. Zo krijgen zij toch de mogelijkheid om mee te doen. 

Kinderen

Ook met een laag gezinsinkomen kan uw kind meedoen aan alle schoolactiviteiten, sport, cultuur. Geen enkel kind hoeft het ook zonder computer of fiets te doen.

Kinderen doen mee

Kinderen kunnen via Stichting Leergeld, Stichting Paul en het Jeugdcultuurfonds Brabant meedoen aan allerlei activiteiten. U kunt voor uw kinderen van 4 tot 18 jaar bijdragen ontvangen voor sport, cultuur en activiteiten op school. Deze bijdragen zijn beschikbaar voor alle gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. U kunt eenvoudig een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld, Stichting Paul of bij CultuurCompaan. U kunt hiervoor het aanvraagformulier hieronder gebruiken.

jfc_a5_folder_aangepast_met_nieuwe_kleur.pdf (PDF - 560kB)

Daarnaast kunt u van de Belastingdienst toeslagen ontvangen als u kinderen heeft.

Meedoen aan sport

Sporten is belangrijk en gezond. U kunt een bijdrage aanvragen voor uw kinderen om lid te worden, voor zwemlessen, voor sportkleding en voor sportmaterialen.

Meedoen aan cultuur

Dansen, tekenen of zingen is leuk en goed voor het zelfvertrouwen van uw kind. U kunt een bijdrage aanvragen om mee te doen en voor materialen.

Meedoen op school

Meedoen op school is belangrijk voor een kind. U kunt bijdragen aanvragen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een computer, een fiets, schoolreisjes, het schoolkamp of andere schoolse zaken.

Bijdrage voor de kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kindgebonden budget

Als u kinderbijslag ontvangt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook kindgebonden budget ontvangen.

Gratis hulp

Gratis hulp bij het aanvragen van regelingen

Wilt u ondersteuning bij­ het aanvragen van de regelingen op deze pagina? We hebben deze organisaties gevraagd om u verder te helpen.

Hulp bij brieven en formulieren 

Bezoek voor hulp bij de administratie de spreekuren van Bureau Sociaal Raadslieden.

Omgaan met geld en schulden

Het valt niet mee om geldzorgen te hebben. Bl­ijf niet lopen met uw probleem en vraag hulp.

Naast dat u zelf om hulp kunt vragen, benaderen we in sommige gevallen ook inwoners met een hoog risico op problematische schulden met de pilot Vroeg Eropaf. De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen met de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en met Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Van deze organisaties en van de energiebedrijven ontvangen de gemeenten berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is.