Registratie levenloos geboren kindje (BRP)

Algemeen

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Wat u moet weten

Sinds 4 februari 2019 is het mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet belangrijk voor de registratie in de BRP.

U kunt een verzoek bij ons doen als u in gemeente Roosendaal woont. Elke ouder moet zelf een verzoek doen. Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn. Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Neem contact op met ons 

Bel ons op (0165) 579111, dan kunnen we samen kijken wat er in uw geval moet gebeuren. We maken een afspraak en vertellen u wat u dan moet meenemen om de registratie in orde te maken.

Akte van geboorte (levenloos)

Voordat uw kind geregistreerd kan worden in de BRP, moet er door de gemeente waar uw kind is geboren eerst een akte zijn opgemaakt. Met de akte van geboorte (levenloos) kunt u uw kindje laten registreren in de BRP. Is er nog geen akte opgemaakt of weet u het niet zeker? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kind geboren is.

Wat gebeurt er met de registratie?

Uw kind wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Als de gemeente uw kind heeft geregistreerd in de BRP, kan het nog enkele dagen duren voordat de gegevens van uw kind zichtbaar zijn in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Stiltemonument bij crematorium Zegestede

Roosendaal heeft een stiltemonument om te vroeg gestorven kindjes te herdenken. 

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.