Roosendaal Natuurstad

Roosendaal Natuurstad is het lokale antwoord op klimaatverandering. De gemeente heeft in dit beleidskader haar ambities vastgelegd op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie. Met als belangrijkste doel het realiseren van een klimaatbestendig en een mede daardoor nog aangenamer en aantrekkelijker Roosendaal.

Vanaf 2020 moeten gemeenten klimaatadaptief handelen en in 2050 moet Roosendaal klimaatadaptief zijn. Deze verplichting combineert Roosendaal met meer vergroening zodat Roosendaal en de omliggende dorpen samen een aantrekkelijke, groene gemeente vormen waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven. Roosendaal als groene parel tussen Antwerpen, De Zeeuwse Delta en de Randstad. 
 

Met de visie Roosendaal Natuurstad kiest Roosendaal voor een integrale aanpak. Dat betekent dat op een andere manier gekeken zal worden naar de inrichting van straten en gebieden. Er zijn daarbij geen standaardoplossingen. We gaan per straat of gebied maatwerk leveren, waarbij de uitgangspunten per gebied kunnen verschillen. Bij een herinrichting streven we ernaar om minimaal 15 procent meer groen te realiseren dan in de oude situatie.

De Brugstraat is als voorbeeld uitgewerkt