Schadeclaim indienen

Algemeen

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Wat u moet weten

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij:

  • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
  • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid door een bedrijf dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoert. Dan ligt de aansprakelijkheid bij dit bedrijf en moet u bij dat bedrijf uw schadeclaim indienen.

Hoe het werkt

In het webformulier vult u informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

  • uw IBAN-nummer
  • de datum, tijdstip en locatie van het voorval
  • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
  • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
  • een factuur of nota's waaruit het schadebedrag blijkt
  • eventueel een of meerdere getuigenverklaringen
  • eventueel een proces-verbaal door de politie

De gemeente streeft er naar binnen 8 weken de schadeclaim af te handelen. Binnen deze termijn wordt onderzocht of de schade door de gemeente is veroorzaakt.