Schoolbijdrage kinderen voortgezet onderwijs

Algemeen

In de gemeente Roosendaal kunnen gezinnen met kinderen die het voorgezet onderwijs volgen in aanmerking komen voor een schoolbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor de kosten die te maken hebben met de schoolverplichtingen, zoals de kosten van aanschaf van een rekenmachine, gymkleding, huur van een schoolkluisje, vervoer en kosten van excursies. De schoolbijdrage bedraagt € 150,- per schoolgaand kind, per schooljaar.

De belangrijkste voorwaarden


De kinderen wonen in de gemeente Roosendaal;
De kinderen volgen het voortgezet onderwijs;
Het inkomen van de ouders/verzorgers is niet hoger dan 120% van de norm voor bijstandsgerechtigden. (Peildatum: maand januari in jaar van de aanvraag).


Werkwijze

U kunt deze schoolbijdrage nu zélf aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.
Dat kan in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 juni 2023.

Contactgegevens

Bezoek

Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur
Vestiging Etten-Leur: Roosendaalseweg 4
Vestiging Roosendaal: Stadserf 1

Vergeet niet een afspraak te maken, voordat u op bezoek komt.

Bel (standaard lokaal tarief)

076-750 35 00
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur – 10.30 uur