Sinttheresiastraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal is voornemens in 2024 de Sint Theresiastraat en Engelselaan opnieuw in te richten.

Wat gaan we doen?

  • De riolering is aan het eind van haar levensduur. Daarom gaan we deze vervangen. Daarbij gaan we van een gemengd naar een gescheiden rioolstelsel. 
  • De verharding wordt gedeeltelijk of in zijn geheel vervangen. Hierbij wordt de bestaande verharding gedeeltelijk hergebruikt.
  • Daarnaast is ook aandacht voor de waterproblematiek, het verder doorvoeren van het eenrichtingsverkeer en het eenduidiger aangeven van parkeervakken.

Ontwerpfase

Op woensdagavond 18 oktober 2023 hebben we een voorontwerp gepresenteerd aan de bewoners. We gaan de komende periode bekijken of we de ontvangen reacties kunnen inpassen in het ontwerp en werken toe naar de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. Zodra dit ontwerp gereed is en er meer bekend is over de uitvoering van de (voorbereidende) werkzaamheden, informeren we de bewoners hier tijdig over.

Was u niet in de gelegenheid om de bewonersavond bij te wonen? Hieronder vindt u de gehouden presentatie en het voorontwerp.

presentatie_bewonersavond_sint_theresiastraat_en_engelselaan.pdf (PDF - 808kB)

 

voorlopig_ontwerp_sint_theresiastraat_en_engelselaan.pdf (PDF - 924kB)

 

voorlopig_ontwerp_sint_theresiastraat_en_engelselaan_-_deel_1.pdf (PDF - 534kB)

 

voorlopig_ontwerp_sint_theresiastraat_en_engelselaan_-_deel_2.pdf (PDF - 514kB)

 

voorlopig_ontwerp_sint_theresiastraat_en_engelselaan_-_deel_3.pdf (PDF - 494kB)

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 - 579 111 of via het e-mailadres w.uijtdehaag@roosendaal.nl.