Stadsdichter

De gemeente Roosendaal en de bibliotheek Roosendaal zijn op zoek naar een nieuwe stadsdichter.

Word jij de nieuwe stadsdichter van de gemeente Roosendaal?

De Roosendaalse stadsdichter brengt poëzie dichter bij de mensen en geeft op deze andere manier ook aandacht aan belangrijke gebeurtenissen binnen de gemeente Roosendaal. Vanaf juli 2023 tot 1 oktober 2023 kan iedereen vanaf 18 jaar zich aanmelden als kandidaat. De stadsdichter wordt voor een periode van drie jaar aangesteld. Op 31 januari 2024 draagt Babette de Wijs (stadsdichter gemeente Roosendaal 2020-2023) haar poëtische taak over aan de nieuwe stadsdichter. Heb je interesse? Meld je dan nu aan! Stuur voor 1 oktober 2023 je aanmelding naar stadsdichter@roosendaal.nl.

De aanmelding moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een motivatiebrief met naam, adres en woonplaats, waarin duidelijk wordt waarom je geschikt bent als stadsdichter, op welke wijze je invulling denkt te geven aan het stadsdichterschap en welke binding je hebt met Roosendaal.
 • 3 gedichten: een vrij gedicht, een gedicht met het thema ‘thuis’ (thema van de Poëzieweek 2024) en een gedicht over de actuele situatie in Roosendaal. De gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn.

De jury let op de volgende kwaliteitseisen:

 • De stadsdichter woont in de gemeente Roosendaal en is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gemeente en weet wat er leeft in de wijken en dorpen.
 • Het gebruik van een goede woordenschat en een zorgvuldig taalgebruik.
 • Taalspel, creativiteit en uniciteit.
 • Het gebruik van originele metaforen.
 • Concrete heldere beelden, gebruik liever geen abstracties.
 • Verrassende klankherhaling, eindrijm is niet noodzakelijk.
 • Enjambement is een pré evenals ritme.
 • Geen overgenomen werk van anderen.
 • Toont eigen initiatief voor wat betreft dichters gerelateerde activiteiten.

Wat wordt er van de stadsdichter verwacht?

 • Gedurende drie jaar invulling te geven aan het stadsdichterschap. Het vierde jaar van het stadsdichterschap maakt de vertrekkende stadsdichter de nieuwe stadsdichter wegwijs;
 • Brengt poëzie zichtbaar in het straatbeeld en het openbare leven van de gemeente Roosendaal, stimuleert het culturele klimaat in de stad en vergroot de betrokkenheid van de burgers bij actuele, lokale gebeurtenissen;
 • Is betrokken bij en heeft affiniteit met de stad en is op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen in de gemeente Roosendaal
 • Maakt jaarlijks minimaal zes gedichten die zich inhoudelijk toespitsen op het dagelijkse leven in de stad en/of ook op specifieke gebeurtenissen. Deze gedichten worden door de stadsdichter tijdens publieke bijeenkomsten voorgedragen;
 • Zorgt voor minimaal twaalf publicaties in verschillende media, zoals kranten, websites en radio;
 • Beheert de social mediakanalen van de stadsdichter en plaatst met enige regelmaat berichten met gedichten of gebeurtenissen;
 • Is in staat om een eigen kleur te geven aan het stadsdichterschap;
 • Geeft toestemming voor publicatie van de stadsgedichten in het kader van het stadsdichterschap;
 • Maakt – jaarlijks - een overzicht van de door hem/haar geschreven gedichten en voordrachten ter verantwoording aan de gemeente.

Inzendingen kunnen tot 1 oktober 2023 worden gestuurd naar stadsdichter@roosendaal.nl of per post naar Gemeente Roosendaal, onder vermelding van Stadsdichter Roosendaal/M. Vriens, Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal.

Procedure

Na 1 oktober 2023 worden alle inzendingen beoordeeld door een vakkundige jury. De jury bestaat uit deskundigen die door hun opleiding beroepsmatige kennis hebben op het gebied van poëzie, literatuur en/of het stadsdichterschap. Zij nomineren drie inzendingen en op woensdagavond 31 januari 2024 wordt de winnaar bekend gemaakt. Tijdens deze avond zullen de drie genomineerden een gedicht voordragen.

De stadsdichter Roosendaal is een erefunctie en je wordt aangesteld voor een periode van drie jaar plus een overgangsjaar. De stadsdichter ontvangt jaarlijks een kleine onkostenvergoeding. De stadsdichter komt niet in dienst van de gemeente Roosendaal.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar stadsdichter@roosendaal.nl of neem telefonisch contact op met Marion Vriens, 0165 579 111, gemeente Roosendaal.

Ben je jonger dan 18 jaar en houd je van dichten?

Naast de stadsdichter zijn we ook op zoek naar een junior stadsdichter in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. De junior stadsdichter kan ervaring opdoen met het schrijven en voorlezen van gedichten bij openbare bijeenkomsten. De aanstelling is voor 1 jaar. Hij/zij wordt begeleid door oud-stadsdichter Leo Lotterman.

Vind je het leuk om te dichten en wil je graag de nieuwe junior stadsdichter van de gemeente Roosendaal worden? Stuur dan voor 1 oktober 2023 twee van jouw gedichten naar stadsdichter@roosendaal.nl. Eén van de twee gedichten moet gaan over thuis (thema van de landelijke Poëzieweek 2024) en het thema van het andere gedicht mag je zelf kiezen. De junior stadsdichter moet woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar stadsdichter@roosendaal.nl of neem telefonisch contact op met Marion Vriens, 0165 579 111, gemeente Roosendaal.

Reglement verkiezing Stadsdichter

20230712_reglement_verkiezing_stadsdichter_roosendaal_2023.pdf (PDF - 175kB)