Standplaatsvergunning

Algemeen

Wilt u een standplaats hebben om eten, drinken of spullen te verkopen? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. U kunt online een standplaatsvergunning aanvragen.

Wat u moet weten

Tijdelijke of vaste standplaats

 • Een tijdelijke standplaatsvergunning heeft u nodig als u een standplaats wilt innemen op een beperkt aantal dagen, tot een maximum van 1 maand.
 • Een vaste standplaatsvergunning heeft u nodig als u regelmatig, wekelijks of jaarlijks terugkerend een standplaats inneemt. 

Voorwaarden standplaats 

 • Als vergunninghouder moet u altijd persoonlijk op de standplaats aanwezig zijn.
 • U moet zich houden aan de geldende winkeltijden.
 • U draagt zelf zorg voor elektriciteitsvoorzieningen.
 • U moet uw verkoopunit buiten de verkoopuren elders te stallen. 
 • U kunt alleen een vergunning krijgen op de volgende locaties:
  • Winkelcentrum Tolberg 
  • Winkelgalerij Kroevenlaan / President kennedylaan 
  • Winkelcentrum Lindenburg
  • Winkelcentrum Dijkcentrum 
  • Winkelgebied St. Josephstraat/Norbartlaan 
  • Winkelgebied Dr. Schaepmanlaan 
  • Winkelcentrum rembrandtgalerij 
  • Winkelgebied Kerkplein te Nispen 
  • Winkelgebied Omgang te Wouw 
  • Herelsestraat te Heerle (Kerkplein) 
  • Centrum te Wouwse Plantage 
  • Moerstraatseweg te Moerstraten 
  • Rosada (particulier terrein) 
  • Meubelboulevard Oostplein (particulier terrein) 
  • Go Stores (particulier terrein) 
  • Kloosterstraat te Wouw 

Aanvragen

Houd bij de aanvraag van een standplaatsvergunning de volgende documenten bij de hand:

 • scan van uw paspoort of identiteitskaart;
 • foto of technische tekening van de verkoopunit;
 • een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.

Vergunning voor meerdere personen

Wilt u meerdere personen op de vergunning, zorg er dan voor dat u de naam, geboortedatum en geboorteplaats van deze personen bij de hand heeft.

Hoe lang duurt het

Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt u bericht of de standplaatsvergunning is goedgekeurd.

Kosten

 • Eenmalig: de kosten van de standplaatsvergunning.
 • Jaarlijks: precariobelasting. Deze is afhankelijk van het aantal dagen dat u een standplaats wilt innemen en het aantal m2. U krijgt hiervoor automatisch een aanslag van de Belastingsamenwerking. Maakt u gebruik van particuliere grond, dan betaalt u geen precario.
Kosten tarief 2023 Prijs
Standplaatsvergunning € 150,15