Stappenplan voor inwonersinitiatieven

Algemeen

Heb je een initiatief met je straat, je buurt, je dorp of thematisch? Leuk! De gemeente Roosendaal kan op verschillende manieren een bijdrage leveren om het initiatief daadwerkelijk te realiseren. Om te starten kun je contact opnemen met onze verbinder Geert Schless, g.schless@roosendaal.nl. Dion kan met je meedenken en meekijken of het initiatief haalbaar en realistisch is. Vervolgens zal hij de te nemen stappen met je doorlopen. Deze stappen vind je hieronder. Het stappenplan kun je ook downloaden, onder aan deze pagina.

Stappen

Voorbereidingsfase

 • Stel in de wijk of buurt een betrokken comité samen
  Het doel van dit contact is kennis maken met elkaar en het bespreken van het eerste idee. Daarnaast toelichting op het te doorlopen stappenplan.
 • Onderbouw waarom dit initiatief een meerwaarde voor de wijk is
  Denk hierbij aan uitleg waarom dit initiatief bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Voor welke doelgroep is realisatie van dit initiatief een meerwaarde en waar blijkt dit uit? Draagt het bij aan een gevarieerde woonomgeving waar iedereen zich prettig voelt?
 • Informeer buurtbewoners over het initiatief 
  Stel een informatiebrief op waarin je de hoofdlijnen van het initiatief omschrijft. 
  Tip: gebruik in de informatiebrief afbeeldingen, zodat het voor buurtbewoners een duidelijk beeld geeft. Geef in je brief aan dat de leden van het comité op korte termijn bij alle buurtbewoners langkomen. Dit om te vragen of zij het initiatief ondersteunen of bezwaar hiertegen hebben (dit alles wordt vastgelegd in een handtekeningenlijst waarop men kan aangeven of zij het initiatief ondersteunen of er bezwaar op maken).
 • Ga in gesprek met alle buurtbewoners
  Ga met alle buurtbewoners in gesprek om het idee voor initiatief te bespreken, pas of vul het initiatief aan naar de wensen en behoeftes van alle buurtbewoners. Vraag om op de handtekeningenlijst te noteren of ze het initiatief ondersteunen. Op de handtekeningenlijst moet duidelijk naam, adres en ondersteuning of bezwaar vermeld staan. 
  Tip: als bewoners het initiatief ondersteunen, informeer dan of zij zich vrijwillig willen inzetten bij de voorbereiding of bij de realisatie van het initiatief. Denk hierbij ook aan talenten die zij bezitten, die je kunt inzetten voor je initiatief. Hierdoor wordt het initiatief breed gedragen in de wijk.
 • Onderzoek of er organisaties in de wijk wonen die betrokken willen zijn bij dit initiatief 
  Mogelijk zijn er organisaties of scholen die betrokken willen worden bij je initiatief. Bekijk de mogelijkheden voor samenwerking en/of hoe je samen baat hebt bij de realisatie van dit initiatief.
 • Onderzoek mogelijkheden voor financiële ondersteuning 
  Onderzoek hoe en waar je financiële ondersteuning voor je initiatief kunt krijgen. Organiseer activiteiten om zelf financiën te werven voor het initiatief (zie hiervoor de tab Geld inzamelen).
 • Bespreek de mogelijkheden voor onderhoud door initiatiefnemers 
  Bespreek met de wijkbewoners wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Realisatiefase

 • Actualiseer het voorstel voor initiatief
  Bekijk met elkaar kritisch naar het voorstel voor initiatief en actualiseer zo nodig het voorstel.
 • Stel het voorstel definitief vast met leverancier en andere betrokken partijen
  Maak definitieve afspraken met de leverancier. Medewerker wijk- en buurtbeheer zal een bestelbrief voor het initiatief uitdoen naar de betreffende partij.
 • Informeer buurtbewoners
  Stel een informatiebrief op waarbij je buurtbewoners informeert over de stand van zaken en de realisatietermijn waarop het initiatief wordt gerealiseerd. Stel definitief vast hoe het onderhoud geborgd wordt.
 • Stel samen met de wijkvoorman/medewerker wijk- en buurtbeheer een overeenkomst op
  In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken omtrent onderhoud vastgelegd.

Beoordeling project

 • Controleer of het initiatief conform afspraken is uitgevoerd
  Bespreek met het betrokken comité of de realisatie volgens afspraak is uitgevoerd.
 • Evalueer het proces van initiatief tot realisatie
  Organiseer een bijeenkomst met alle betrokken partijen waarbij je met elkaar het hele proces evalueert. Hoe is het verlopen? Wat vond je er prettig aan? Wat minder prettig? Enz.
 • Stem de afspraken van borging van het project met elkaar af
  Benoem in de evaluatie nogmaals de gemaakte afspraken omtrent borging van het onderhoud van het initiatief. Onderteken de opgestelde overeenkomst voor onderhoud. Spreekt tevens met elkaar af welke stappen gezet gaan worden als niet kan worden voldaan aan het besproken onderhoud.
 • Organiseer bijeenkomsten om de sociale cohesie sterk te houden in de wijk
  Organiseer op nationale dagen gezellige bijeenkomsten voor alle bewoners uit de wijk. Denk hierbij aan:
  NL Doet: jaarlijks in maart
  Nationale buitenspeeldag: jaarlijks in juni
  Burendag: 4de zaterdag van september
  Dag van de mantelzorger:10 november
  Dag van de vrijwilliger: 7 december
  Tevens kun je tijdens deze bijeenkomsten met elkaar bespreken hoe de ervaringen zijn in de wijk. Waar men tegenaan loopt, waar men tevreden over is en hoe je elkaar kunt ondersteunen om een mooie, veilige en gezellige wijk te houden.
stappenplan_burgerinitiatief_1.0.pdf (PDF - 102kB)

 

Geld inzamelen

Hoe kun je zelf financiën inzamelen voor een burgerinitiatief

 • Communiceer met de betrokken bewoners/ondernemers uit de wijk dat je op zoek bent naar financiële ondersteuning. Mogelijk is er een bewoner of ondernemer die hier iets in kan betekenen.
 • Organiseer een sponsorloop
 • Organiseer een buurtbingo, waarin de prijzen karweitjes zijn die buurtbewoners aanbieden. Je kunt hierbij denken aan een appeltaart gebakken door… en wandeling door het park met…
 • Organiseer een sport en speldag/middag

Fondsen

Ondersteuning voor een burgerinitiatief door fondsen

Kern met pit

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Kern met Pit helpt initiatiefnemers. Lukt het om het initiatief binnen 1 jaar te realiseren? Dan krijgen de initiatiefnemers € 1.000,- en het Kern met Pit-predicaat.

Rabobank

Met het Rabobank Stimuleringsfonds stimuleert de Rabobank projecten met een maatschappelijk of economisch doel. Dit doen ze onder meer door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds werkt aan een samenleving waarin niemand eenzaam is of zich buitengesloten voelt. Jij ziet waar mogelijkheden liggen en ontwikkelt hiervoor activiteiten of bijeenkomsten. Kijk dan op de site van het Oranje Fonds voor meer informatie en richtlijnen waar je aanvraag aan moet voldoen.

Oranje Fonds collecte

De Oranje Fonds collecte is de collecte voor sociaal en betrokken Nederland. Met de collecte steunt het Oranje Fonds maatschappelijke organisaties en laten ze zien hoe belangrijk zij zijn voor velen. Door te collecteren voor het Oranje Fonds zamel je ook geld in voor je eigen maatschappelijk betrokken organisatie. 50 % van het door jouw organisatie gecollecteerde bedrag is voor je eigen organisatie, de andere 50 % besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in je eigen provincie.

Jantje Beton

Heb je een goed idee of wil je in de buurt een leuke speelplek maken? Dan helpt Jantje Beton. Jantje Beton vind het belangrijk dat kinderen buiten spelen. In deze maatschappij moeten de kinderen steeds meer en is er steeds meer digitaal. Jantje Beton ondersteunt dat kinderen kunnen buiten spelen. 

Jantje Beton collecte 

Als je collecteert voor Jantje Beton dan is de helft voor de kas van je vereniging en de andere helft gaat naar de projecten van Jantje Beton.

Buurtnatuur en buurtwaterfonds

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer water gerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Kijk op www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuurenbuurtwaterfonds