Stemmen tellen en vaststellen uitslag

De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing worden geteld op woensdag 22 november na 21.00 uur op de stembureaus. U mag daarbij aanwezig zijn. U mag niet helpen bij het tellen van de stemmen en u mag de stembureauleden niet hinderen. U moet de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau opvolgen.

Wanneer is de definitieve uitslag bekend?

Op donderdag 23 november worden de getelde stemmen gecontroleerd door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Het GBS houdt zitting in de trouwzaal van het Huis van Roosendaal, Stadserf 1. De zitting begint om 9.00 uur. U mag hierbij aanwezig zijn. Nadat het GSB de tellingen heeft goedgekeurd, wordt de uitslag vastgesteld in een proces-verbaal. De processen-verbaal van de stembureaus en het proces-verbaal van het GSB worden gepubliceerd op de website van de gemeente Roosendaal. 

Denkt u dat er een fout staat in een proces-verbaal van een Roosendaals stembureau? Of in het proces-verbaal van het GSB van Roosendaal? U kunt vóór 30 november een melding doen bij het Centraal Stembureau. Het Centraal Stembureau kan het GSB in Roosendaal dan vragen om het proces-verbaal nog een keer te controleren. Op 30 november 2023 wordt de uitslag definitief vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau.