Subsidie voor afkoppelen of niet aankoppelen regenwater vanaf daken

Algemeen

U kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen van uw regenwater en het aansluiten van uw regenwaterafvoer op hemelwaterriolering. Hierdoor komt het regenwater terecht in de bodem (infiltratie genoemd) of in het hemelwaterriool dat het water afvoert naar een sloot of een andere waterpartij.
U vraagt de subsidie vooraf aan. Zo weet u zeker dat u recht heeft op subsidie. Woningeigenaren, huurders van een woning, Verenigingen van Eigenaren en bedrijven kunnen de subsidie aanvragen.

Wat is het

Lees alle informatie eerst goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

Het afkoppelen van je regenpijp betekent dat regenwater niet meer het riool in stroomt. Het water stroomt naar de tuin of wordt ondergronds opgevangen. Goed voor de natuur, milieu en riool. Het schone regenwater wordt niet onnodig gezuiverd en het riool kan beter omgaan met veel neerslag.

U kunt subsidie krijgen voor

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Aanleg infiltratievoorziening (hulpmiddel om regenwater te helpen de bodem in te zakken)
 • Kosten infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal voor de aanleg van hemelwaterafvoer op eigen terrein
 • Aansluiten op gemeentelijk hemelwaterstelsel

Voordelen 

 • Er komt minder regenwater terecht in het riool. Hierdoor is er minder wateroverlast op straat. 
 • Het regenwater gaat terug de grond in, in plaats van in het vuilwaterriool. Dit schone water hoeft dan niet gereinigd gezuiverd te worden. 

Meer informatie

Naar de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad (overheid.nl)

Voorwaarden

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 35% van de kosten. Voor de totale aanvraag geldt een maximum bedrag van € 1.800,- voor particulieren en huurders en maximaal € 4.200,- voor bedrijven en VvE’s.

Voorwaarden

Het dakoppervlak en/of afwaterende verharding moet nu aangesloten zijn op gemengde riolering. 

U kunt geen subsidie aanvragen voor

Uw riolering aansluiten op het gemengd rioolstelsel in de openbare ruimte.
 

Aanvragen

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente? Vraag dan subsidie aan en ga aan de slag! 

Wat moet u doen?

 1. Vul het aanvraagformulier in. Zorg ervoor dat u de volgende documenten klaar heeft liggen: 
  • Offerte of eigen berekening van de kosten van de materialen en/of werkzaamheden. Let op! Lever een exact plan/offerte aan met de prijzen van producten. Anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen;
  • Foto's van uw tuin of dak voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Het duurt maximaal zes weken voordat u bericht krijgt. Meestal ontvangt u al na twee weken bericht van ons. Hierin staat of de subsidie is goedgekeurd of niet.
 3. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, moet u de werkzaamheden binnen 8 weken uitvoeren. 
 4. Als laatste levert u bewijsmateriaal aan bij de gemeente. Dit doet u binnen 10 weken nadat u de goedkeuring heeft ontvangen. U levert dan de volgende documenten aan:
  • Facturen van de kosten;
  • Foto’s van de tuin of dak na uitvoering van de maatregelen.
 5. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk na het aanleveren en het controleren van deze gegevens. Als alles akkoord is, ontvangt u van ons een bevestiging (ook wel beschikking genoemd). Vervolgens ontvangt u de subsidie.