Subsidieprogramma Vastgestelde organisaties (1-op-1)

Algemeen

Deze pagina is speciaal ingericht voor organisaties waarvan bekend is dat zij in aanmerking komen voor een subsidie; de ‘Vastgestelde Organisaties’.

Wat u moet weten

Met ingang van 2024 worden geen nieuwe één-op-één subsidieregelingen opgesteld. Vanaf nu zijn zijn deze gebundeld in het nieuwe ‘Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties’. 

Alle subsidies die alleen maar door één organisatie aangevraagd en alleen maar aan één organisatie kunnen worden toegekend, worden op termijn opgenomen in het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties. Het Subsidieprogramma vastgestelde organisaties en de daarin opgenomen begrotingssubsidies worden jaarlijks aan het college aangeboden. Daarbij worden de nieuw opgenomen subsidies ter vaststelling aangeboden.

Krijgt u als vastgestelde organisatie een subsidie? Dan moet u deze wel aanvragen. Dit kan van 1 juli tot en met 30 september. U krijgt bericht als uw huidige subsidie afloopt en u dus een nieuwe aanvraag moet indienen.

Dat gaat op dezelfde manier als bij een normale subsidieaanvraag; met eHerkenning, online via www.roosendaal.nl/subsidies. Kies bij de aanvraag voor het thema ‘Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties’ en kies daarna de juiste activiteit. Voor een aanvraag is eHerkenning niveau 2 nodig. 

Wij raden u aan om op tijd met uw subsidieaanvraag te starten: uitstel van uw subsidieaanvraag tot na 30 september 2024 is niet mogelijk. Via de link bovenaan deze pagina leest u de toelichting op de subsidie per vastgestelde organisatie, inclusief subsidiebedragen, beoogde bijdrage aan doelstellingen, gesubsidieerde activiteiten en meetbare effecten.

U kunt het volledige Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties hier bekijken: 

Subsidieprogramma vastgestelde organisaties 1-op-1 (PDF - 396kB)

Hoe werkt het

Aanvragen

Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau2) 

Nodig  

  • Een activiteitenplan  
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
    • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
    • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal 

Na het indienen van uw aanvraag 

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat hoort bij de subsidieregeling.  

U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit.