Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

De gemeente Roosendaal heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van dierenwelzijn nog meer te verbeteren zijn we op zoek naar iemand die een dierenvoedselbank wil opstarten.

Dierenvoedselbank

Dierenvoedselbanken delen voeding voor huisdieren uit aan huisdiereigenaren die dit zelf niet kunnen betalen. De dierenvoedselbank is een steuntje in de rug voor mensen die het niet breed hebben en alsnog hun huisdieren moeten onderhouden. 

De gemeente wil een dierenvoedselbank om de volgende redenen: 

  • We vinden het belangrijk dat alle gehouden dieren in de gemeente worden verzorgd en voldoende voedsel krijgen. We willen niet dat zij lijden doordat eigenaren financieel niet of nauwelijks in staat zijn hierin te voorzien.
  • We hopen dat dierenbezitters ook beter in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien als de dierenvoedselbank een bijdrage levert in de voeding voor hun dieren.
  • Met de komst van een dierenvoedselbank willen we ook de verspilling van dierenvoeding tegengaan.

We hebben jouw hulp nodig!

We zijn op zoek naar een stichting, of iemand die een stichting wilt opzetten, voor het realiseren van de eerste Roosendaalse dierenvoedselbank.

De dierenvoedselbank zamelt dierenvoeding in (bijvoorbeeld door donaties). Hiermee worden pakketten gemaakt die worden uitgegeven aan mensen die dit echt nodig hebben. De dierenvoedselbank moet een ruimte krijgen in het Pius X gebouw aan de Edisonstraat 55 met een huurovereenkomst. Het idee hiervan is om samenwerking met andere instanties die dezelfde mensen helpen te stimuleren.

Om dit alles mogelijk te maken heeft de gemeente Roosendaal een bedrag van € 40.000,- euro ter beschikking gesteld over een periode van 4 jaar (€ 10.000,- euro per jaar) om de starter op weg te helpen met het opzetten van de dierenvoedselbank in Roosendaal. Kijk op deze website voor alle informatie over de subsidieregeling.