Subsidies

Duurzaamheid

Subsidieregeling eenmalige compensatie energielasten maatschappelijke instellingen Roosendaal.

Deze subsidieregeling voorziet in een maximale compensatie van 50% van de werkelijke verhoging van de energielasten van een vereniging of maatschappelijke instelling voor de jaren 2022 en 2023. Hierbij wordt voor alle aanvragers eenzelfde referentiepunt genomen: de gemiddelde kostprijs in Nederland van gas en elektriciteit in juli 2021.

  • Subsidie tegemoetkoming energielasten 2022: aanvragen is niet meer mogelijk.
  • Subsidie tegemoetkoming energielasten 2023: een aanvraag tot verlening van de subsidie moet voor 1 juli 2024 zijn ingediend. Aanvragen kan via deze link.

Activiteiten

Subsidie sport

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld sport? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Lees hier meer.

Sportinitiatieven 

Deze subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal die gericht zijn op het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie en het stimuleren van het maken van gezonde beweeg- en voedingskeuzes, en daarmee het stimuleren van een gezonde leefstijl.