Transitievisie Warmte

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende tijd verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Dit plan noemen we de Transitievisie Warmte. Daarin maken we inzichtelijk welke wijken of buurten geschikt zijn om als eerste stappen te gaan zetten richting een aardgasvrije wijk of buurt. In onderstaand document vindt u de visie. Of bekijk de opname van de bewonersavond.

Transitievisie Warmte Roosendaal (PDF - 3MB)