Trouwen in Roosendaal

Als u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren dan kunt u dat bij de gemeente doen. In Roosendaal kunt u kiezen uit diverse locaties. Uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie moet u contact opnemen met de gemeente.

Bel ons voor een afspraak: 140165

Wat u moet weten

Aangifte en voorbereiding

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden. Dit doet u in de gemeente waar u wilt gaan trouwen, tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw trouwdatum. Geen van beide partners hoeft in Roosendaal te wonen.

Huwelijkslocaties

Een aantal locaties reserveert u via de gemeente. Wilt u in een andere locatie trouwen, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen. Om deze locaties te reserveren moet u zelf contact opnemen met het bedrijf of de organisatie.

Trouwambtenaar

U wordt getrouwd door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een bepaalde trouwambtenaar. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur.
Wilt u een eigen trouwambtenaar meenemen dan moet u dat aanvragen bij de gemeente. Uw eigen trouwambtenaar moet in een andere gemeente al benoemd en beëdigd zijn.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Officieel vastleggen

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

U kunt uw huwelijk of partnerschap laten sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Wilt u onder voorwaarden trouwen of uw partnerschap laten registreren? Regel dit dan vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de notaris. Kijk voor meer informatie op de website notaris.nl.

Gratis trouwen

Trouwen in het stadskantoor is gratis. Dit kan alleen op dinsdag om 9.00 en 9.15 uur. De ceremonie duurt maximaal 10 minuten.

Nodig

Voor het doen van een melding voorgenomen huwelijk moet u meenemen:

  • Bruidspaar: van beiden een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Getuigen: een kopie van de geldige legitimatiebewijzen waarop alle voornamen staan vermeld
  • Afhankelijk van uw situatie kunnen nadere documenten worden gevraagd 

Kosten

Trouwen in Roosendaal Prijs

Maandag tot en met vrijdag tussen

10.00-11.30 uur en 13.00-16.00 uur

 
In de burgerzaal van het Oude Raadhuis € 542,-
In den Wouwdfluit € 260,-
In Markant € 260,-
Dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur  
Op het stadskantoor Gratis
Zaterdag en vastgestelde vrije dagen
tussen 10.30 uur en 12.00 uur
 
In de burgerzaal van het Oude Raadhuis € 694,-
In den Wouwdfluit € 554,-
In Markant € 554,-

Kosten keuzemogelijkheden

 
Gemeentelijke trouwambtenaar op een
alternatieve trouwlocatie
€ 126,-
Verzoek tot aanwijzen van een
incidentele trouwlocatie
€ 271,-
Afschrift akte van huwelijksaangifte
of partnerschapsaangifte
€ 12,80
Trouwboekje of partnerschapsboekje € 13,25
Trouwboekje of partnerschapsboekje
in luxe uitvoering
€ 28,75
Verzoek tot benoeming van een
eigen trouwambtenaar
€ 271,-