Trouwen in Roosendaal

Algemeen

Als u in Roosendaal wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren dan kunt u dat online bij de gemeente melden. U kunt de dag vieren op de locatie van uw keuze en met de trouwambtenaar die u wilt. We regelen het samen.

Wat u moet weten

Melding en voorbereiding

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden. Dit doet u online in de gemeente waar u wilt gaan trouwen, tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw trouwdatum. Geen van beide partners hoeft in Roosendaal te wonen.

Huwelijkslocaties

Een aantal locaties reserveert u via de gemeente. Wilt u in een andere locatie trouwen, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen. Om deze locaties te reserveren, moet u zelf contact opnemen met het bedrijf of de organisatie. Na uw melding voorgenomen huwelijk krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd. Voor een verzoek tot aanwijzen van een alternatieve trouwlocatie betaalt u kosten.

Let op: Woningen en bijbehorende tuinen zijn uitgesloten van aanwijzing tot trouwlocatie.

Trouwambtenaar

U wordt getrouwd door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een bepaalde trouwambtenaar. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur.
Wilt u een eigen trouwambtenaar meenemen dan moet u dat aanvragen bij de gemeente. Uw eigen trouwambtenaar moet wel al in een andere gemeente benoemd en beëdigd zijn. Na uw melding voorgenomen huwelijk krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd. Voor het verzoek tot benoeming van een eigen trouwambtenaar betaalt u kosten. 

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Officieel vastleggen

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Voor informatie over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u terecht op de website notaris.nl.

Gratis trouwen

 Op dinsdag om 9.00 en 9.15 uur kunt u gratis trouwen. De ceremonie duurt maximaal 10 minuten.

Nodig

Voor het doen van een melding voorgenomen huwelijk moet u meenemen:

  • Bruidspaar: van beiden een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt
  • Getuigen: een kopie van de geldige identiteitsbewijzen waarop alle voornamen staan vermeld
  • Afhankelijk van uw situatie kunnen nadere documenten worden gevraagd 

Kosten

Trouwen in Roosendaal, tarief 2024Prijs

Maandag tot en met vrijdag* tussen

10.00-11.30 uur en 13.00-16.00 uur

 
In de burgerzaal van het oude Raadhuis€ 629,50
In Markant€ 301,50
*Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur in het Stadskantoor zijn geen leges verschuldigd. 
Zaterdag en op door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde vrije dagen, welke voorafgaand aan de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking aan de aanvrager zijn medegedeeld, aanvangstijden van 10.30 tot en met 12.00 uur: 
In de burgerzaal van het oude Raadhuis€ 805,95
In Markant€ 643,20
Kosten keuzemogelijkheden 
Gemeentelijke trouwambtenaar op een
alternatieve trouwlocatie
€ 168,60
Verzoek tot aanwijzen van een
incidentele trouwlocatie
€ 315,25
Verzoek tot benoeming van een
eigen trouwambtenaar
€ 315,25
Trouwboekje of partnerschapsboekje€ 15,35
Trouwboekje of partnerschapsboekje
in luxe uitvoering
€ 33,30