Uitkering voor oudere werkloze (IOAW)

Algemeen

Bent u tussen uw 50e en 60e jaar werkloos geworden en heeft u de volledige WW-uitkering ontvangen? Dan kunt u bij het Werkplein Hart van West-Brabant een IOAW-uitkering aanvragen. Dat is de afkorting voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers.