Verklaring omtrent het gedrag

Algemeen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een verklaring over uw gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem het mee naar de gemeente.

Wat u moet weten

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of het aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen van Dienst Justis.
  • Vul het aanvraagformulier samen met uw werkgever in en neem het mee naar de gemeente. U moet daarvoor een afspraak maken.
  • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG Rechtspersonen van Dienst Justis.
  • Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij Dienst Justis. Dan hoeft u niet naar de gemeente. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Meenemen

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Kosten

 
Soort uittreksel, tarief 2024 Prijs
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) € 41,35

De kosten betaalt u bij de aanvraag.