Verstopping riool melden

Algemeen

Huisaansluiting van de riolering verstopt? Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan moet u het ontstoppen zelf regelen. U kunt daarvoor een bedrijf inschakelen. Zit de verstopping op de gemeentegrond? Meld het direct bij de gemeente. Wij regelen het ontstoppen.

Wat u moet weten

Een verstopping van het riool is vervelend. De eerste gevolgen van een mogelijke verstopping zijn een borrelende afvoer van uw gootsteen, toilet of douche. In ernstigere gevallen komt het water in deze afvoeren omhoog. Dit gebeurt als het hard regent. In deze situatie bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnenshuis.

U kunt dit tegengaan door het aanbrengen van een ontlastconstructie (zoals een schrobputje) buiten in de tuin aan de voorzijde van uw woning. Water loopt dan via deze constructie in uw voortuin of trottoir als de verstopping buiten uw woning zit. De kans op wateroverlast in uw woning neemt af.

Wat te doen?

Graaf het ontstoppingsstuk op en controleer of er water in staat. Normaal gesproken bevindt het ontstoppingsstuk zich op of vlakbij de erfgrens van uw terrein.

Op de website opendata.roosendaal.nl staat onder “Huisaansluitingen riolering” van een groot aantal percelen aangegeven waar het ontstoppingsstuk zit. Als van uw perceel het ontstoppingsstuk niet is aangegeven dan kan de gemeente u vertellen hoe u het ontstoppingsstuk kunt vinden.

Ook kunt u een rioolservicebedrijf vragen om te kijken. De kosten voor het inschakelen van een bedrijf zijn voor u.

  • Staat er geen water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Regel dan zelf het ontstoppen. U kunt een bedrijf inschakelen dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt zelf de kosten.
  • Als er wel water in het ontstoppingsstuk staat dan zit de huisaansluiting op gemeentegrond verstopt. Doe dan een melding bij de gemeente. Als u een ontstoppingsbedrijf heeft ingeschakeld dan kan dit bedrijf contact opnemen met de gemeente om toestemming te krijgen om dit deel van de riolering te ontstoppen. Houd er rekening mee dat een ontstoppingsbedrijf nooit zonder toestemming werkzaamheden mag uitvoeren op gemeentegrond.
  • Als de gevel van uw woning direct aan gemeentegrond grenst, neem dan direct contact op met de gemeente. U mag niet op gemeentegrond graven om het ontstoppingsstuk te zoeken.

Kosten

Wanneer kunt u kosten declareren bij de gemeente?

Als schade wordt veroorzaakt door een verstopping in het riool op gemeentegrond dan is de gemeente aansprakelijk als:

  • de verstopping is veroorzaakt door een gebrek aan het riool
  • de verstopping is veroorzaakt doordat de gemeente de onderhoudsplicht van het riool niet is nagekomen

U kunt dan een schadeclaim indienen. Als de gemeente constateert dat er inderdaad een gebrek aan de gemeentelijke riolering was, krijgt u de ontstoppingskosten tot een maximum bedrag van € 200,- vergoed. Wanneer er een camerainspectie wordt uitgevoerd, wordt dat vergoed tot een maximumbedrag van € 245,-.