Voorstelformulier Jongerenroos

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Met eventuele tussenvoegsel(s)
Adres Verplicht
Vul uw adres in
Vul de geboortedatum van uw kind in
Aantal uren die besteed zijn of worden aan de bijzondere prestatie per week/maand/jaar

Motiveer hieronder zo uitgebreid mogelijk waarom u vindt dat de door u voorgestelde jongere de Jongerenroos verdient. U mag ook een aparte bijlage bijvoegen.

Omschrijf daarbij:

  • Hoe bijzonder de activiteit is.
  • In hoeverre deze activiteit een positieve en stimulerende uitstraling heeft naar anderen.
  • In hoeverre de voorgestelde jongere een voorbeeldfunctie vervult voor andere jongeren.