Voorwerp gevonden

Algemeen

Als u een voorwerp heeft gevonden kunt u dit melden op de website verlorenofgevonden.nl

Wat u moet weten

  • Als u een voorwerp vindt, dan kunt u dit melden op verlorenofgevonden.nl.
  • U kunt ook persoonlijk aangifte doen bij de balie van de gemeente.
  • Identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten zijn eigendom van de staat. U bent verplicht om die bij de gemeente af te geven.
  • U mag vragen om een vindersloon, maar dat is geen recht. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk.

Bewaren

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U bewaart het voorwerp zelf. U bent verplicht te zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als u het heeft gevonden. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op. U moet het voorwerp 1 jaar bewaren.
  • U geeft het voorwerp af bij de gemeente.

Let op! Gevonden identiteitsbewijzen (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) mag u als vinder niet in bewaring nemen. Deze documenten moet u altijd inleveren bij de publieksbalie van de gemeente.

Eigenaar worden

  • Als u het voorwerp zelf 1 jaar heeft bewaard en als de eigenaar zich niet heeft gemeld, mag u het voorwerp houden.
  • Als de gemeente het voorwerp in bewaring heeft, kunt u, als u de vinder bent, na 1 jaar eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer dan € 450,- . U moet zich binnen 1 maand na de bewaartermijn melden bij de gemeente.