Vuur stoken

Algemeen

Sinds 1 januari 2024 is het voor u als inwoner niet meer mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het stoken van vuur in de buitenlucht. In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat het verboden is om in de buitenlucht afvalstoffen te verbranden of op een andere manier vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Alleen bedrijven kunnen een uitzondering krijgen om buiten snoeihout te verbranden. Lees hieronder hoe dat kan.

Ontheffing aanvragen voor bedrijven

Alleen bedrijven kunnen een uitzondering krijgen om buiten snoeihout te verbranden. Dit kan in twee gevallen:

  1. Als de aanvraag door een bedrijf is gedaan en de Plantenziektekundige Dienst een aanzegging heeft gegeven volgens de Plantenziektewet;
  2. Als u een fruitteeltbedrijf of boomkwekerij heeft en er sprake is van ziek snoeihout.

Dit is volgens het 'Ontheffingenbeleid verbod verbranden afvalstoffen.

Hoe vraag ik een ontheffing aan als bedrijf?

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verbranden van snoeiafval of hout dat door ziekte is aangetast, kunt u onderstaand formulier invullen. Let op, u moet ook een schriftelijke bevestiging van de Plantenziektedeskundige Dienst hebben. Deze bevestiging dient als bewijs dat het afval inderdaad is aangetast door ziekte. Het formulier en de bevestiging kunt u per post sturen naar Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal.

stookontheffing_-_aanvraag.pdf (PDF - 41kB)

Wat kunt u nog meer doen?

Verbranden is niet goed voor onze lucht en natuur. Daarom vragen we u om eerst na te denken of u iets anders kunt doen in plaats van verbranden. U kunt bijvoorbeeld een takkenril maken of het snoeihout composteren. Als particulier heeft u bovendien de mogelijkheid om het snoeihout gratis naar de milieustraat te brengen. In en rondom Roosendaal zijn er verschillende groencomposteerbedrijven waar u terecht kunt.

Kosten

Tarief 2024

Stookontheffing € 157,95