Wethouder Evelien van der Star

Portefeuille

 • Bestuurlijke vernieuwing en participatie
 • Communicatie en dienstverlening
 • HR-beleid / personeel
 • Financiën
 • Leefbare buurten en dorpen, sociale samenhang
 • Welzijn

Nevenfuncties

 • Roosendaal Borchwerf II B.V. (AVA)
 • Borchwerf II C.V.
 • Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal B.V. (AVA)
 • Enexis Holding N.V. (AVA)
 • Binnenstad Roosendaal B.V. (AVA)
 • N.V. BNG (AVA)
 • Lid Algemeen Bestuur GR Belastingsamenwerking West-Brabant
 • N.V. Saver (AVA)
 • Lid VNG Commissie Financiën
 • Voorzitter ICT WBW
 • Lid Dagelijks Bestuur West-Brabants Archief
 • N.V. Monumentenbeheer Brabant (AVA)

Politieke partij: VLP Roosendaal

Contact 

E-mail: e.van.der.star@roosendaal.nl
Secretariaat: Lia Sips, tel. 0165-579 111