Wethouder René van Ginderen

Portefeuille

 • Aanpak armoede 
 • Participatiewet 
 • Taal & integratie 
 • Statushouders en asielketen
 • Wmo 
 • Jeugd en jeugdzorg 
 • Gezondheid 
 • Beschermd wonen 

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Gr WVS-groep
 • Lid Algemeen Bestuur Gr WVS-groep
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur GGD West-Brabant
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur GR Werkplein Hart van West-Brabant
 • Voorzitter Algemeen Bestuur GR Werkplein Hart van West-Brabant
 • G40 pijler Sociaal
 • Lid bestuurlijk overleg GIA en Meldpunt crisiszorg West-Brabant

Politieke partij: CDA

Contact

E-mail: r.van.ginderen@roosendaal.nl
Secretariaat: Lydia Emmen, tel. 0165-579 111