Wijnkorenstraat

Algemeen

De gemeente Roosendaal gaat de Wijnkorenstraat in 2024 opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Wijnkorenstraat voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze in 2024 vervangen door een nieuwe verharding. De betonstraatstenen zullen hierbij vervangen worden door een asfaltverharding. Daarnaast gaan we aan de slag met het reconstrueren van de uitwegen en het klimaatbestendig maken van de bermen.

Groen in de straat
Bij de oudere populieren langs de weg wordt de kans steeds groter dat er takken uitvallen en deze schade kunnen toebrengen aan de omgeving. Daarom hebben we besloten deze te rooien en te vervangen door een andere boomsoort. Om meer groen in de straat te realiseren, gaan we extra groenstroken creëren om daarmee de verharde bermen te onderbreken.

Ook zal de weg op afschot worden gelegd, zodat het regenwater afstroomt naar de sloot. Om het aanbod van bloemen, planten en dieren te vergroten, voorzien we de bermen van struiken en kruidachtige mengsels.

Voorlopig Ontwerp

Hieronder vindt u het Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp leggen we voor aan de bewoners. De ontvangen input gebruiken we, waar mogelijk, bij de totstandkoming van een Definitief Ontwerp.

voorlopig_ontwerp_wijnkorenstraat.pdf (PDF - 332kB)

 

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Eric van Kaam. Dit kan via het telefoonnummer 0165-579111 of per e-mail e.van.kaam@roosendaal.nl.