Zorg op maat

Algemeen

Hebt u of heeft uw kind zorg nodig? Meestal organiseren de gemeente, de huisarts of de medisch specialist deze zorg. Dit noemen we ‘zorg in natura’. Soms is het mogelijk dat u dit zelf doet. Dat kan met een ‘persoonsgebonden budget’, een PGB. Neem contact op met Inwonersondersteuning Roosendaal (IOR). Zij helpen u direct of verwijzen u door naar de juiste partij.

Goed om te weten

Zorg in natura

 • IOR neemt voor u contact op met een Wmo professional 
 • Bij zorg in natura wordt de zorg die u nodig hebt voor u georganiseerd
 • Voor huishoudelijke hulp meldt de Wmo professional u aan bij een thuiszorgorganisatie
 • Soms regelen de medisch specialist, de wijkverpleegkundige of uw huisarts de zorg en ondersteuning. Dat kan variëren van thuiszorg tot gespecialiseerde hulp
 • U wordt doorverwezen naar een medisch specialist, hulpverlener of instelling. U kunt niet helemaal zelf bepalen van wie u hulp of zorg krijgt. U kunt ook niet altijd zelf het tijdstip bepalen van de hulp of zorg
 • Is uw hulp- of zorgverlener met vakantie of ziek? Dan krijgt u een vervanger. U kunt er dus altijd op rekenen
 • U hebt niets te maken met de uitbetaling van uw zorg- of hulpverlener

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • U kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. U kiest dan zelf wie u helpt
 • In de jeugdzorg kan een PGB een oplossing zijn als uw kind zeer gespecialiseerde hulp nodig heeft. Of omdat de band van uw kind met of het vertrouwen in de zorg- of hulpverlener essentieel is voor een succesvolle behandeling
 • Ook als u thuis langdurige en intensieve zorg nodig hebt, en u zelf wilt bepalen wie u komt helpen, kunt u een PGB overwegen

Een PGB in de praktijk

 • U kiest zelf wie u of uw kind helpt en ondersteunt. Het kan een zorginstelling zijn, maar ook een kennis of familielid. Wel geldt: de hulp of zorg die u wilt inzetten is van goede kwaliteit
 • U maakt zelf afspraken met uw hulp- of zorgverlener. Zoals de tijden waarop u of uw kind zorg of hulp krijgt en wat u daarvoor betaalt. Is uw zorg- of hulpverlener ziek of met vakantie? U regelt zelf vervanging
 • U zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst
 • Het aan u toegekende budget ontvangt u niet zelf. Wel beheert u het. U stuurt declaraties of facturen van uw hulpverlener naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt uw hulpverlener uit

Hoeveel bedraagt een PGB?

Hoe hoog het PGB is dat u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie bij de regelhulp van de Rijksoverheid.

Een PGB. Iets voor u?

 • Bij een PGB komt heel wat kijken. Zo maakt u een PGB-plan en sluit u een zorgovereenkomst af met uw zorg- of hulpverlener. Neem contact op met team Wmo of team Jeugd om te overleggen of een PGB in uw situatie een oplossing kan zijn
 • Kijk ook op de website van de Sociale Verzekerings Bank voor alle informatie over het PGB

PGB aanvragen

Het hangt af van uw situatie waar u een PGB aanvraagt.

 • Neem voor een PGB op basis van de Jeugdwet contact op met team Jeugd, jeugdloket@roosendaal.nl, tel. 0165 579 111
 • Neem voor een PGB voor wijkverpleegkunde contact op met de wijkverpleegkundige
 • Neem voor een PGB op basis van de Wet langdurige zorg contact op met het CIZ
 • Neem voor een PGB op basis van de Wmo contact op met Inwonersondersteuning Roosendaal 
  E: contact@ioroosendaal.nl 
  T: (0165) 75 00 50

Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal punten:

 • U hebt een PGB-plan. Dat wil zeggen dat u al een idee hebt hoe u zorg of hulp gaat regelen en dit op papier hebt gezet. In dat plan staat ook waarom het PGB een betere oplossing is dan zorg in natura
 • U bent in staat het budget zelf te beheren. Eventueel met hulp uit uw omgeving
 • De hulp of zorg die u wilt inzetten is van goede kwaliteit