Aangifte van geboorte

Algemeen

Is uw kind in de gemeente Roosendaal geboren? Geef de geboorte binnen 3 dagen aan bij de gemeente. U doet de aangifte persoonlijk aan de balie.

Bel 0165 579 111 voor het maken van een afspraak

Aangifte doen

  • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
  • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Persoonlijk aangifte doen aan de balie

U moet de gehele geboorteaangifte persoonlijk bij de balie publiekszaken doen. Geef de geboorte binnen 3 dagen aan. Bel 0165 579 111 voor het maken van een afspraak.

 
Het kind is geboren op Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen. De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van u en van de moeder (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
  • Verklaring van geboorte van arts of verloskundige
  • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • Eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze

Kosten

Geen

Let op! Voor een uittreksel geboorteregister betaalt u wel kosten.